Tag dlhopisy

Dlhopisy, respektíve obligácie je istý druh dlhového cenného papiera, ktorý je spojený s platbou úrokových výnosov. Zároveň okrem niektorých krátkodobých dlhových cenných papierov, respektíve vkladových listov, štátnych pokladničných poukážok alebo zmeniek.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy