Tag doba splácania

Doba splácania je časový úsek, ktorý je pevne stanovený v úverovej zmluve a na jeho konci je úver splatený. Od doby splácania sa odvíja aj výška mesačnej, prípadne inak periodicky určenej splátky. Zároveň istou mierou určuje aj výšku nákladov na úver.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy