Tag dôchodkové poistenie

Dôchodkové poistenie je typ sociálneho poistenia, ktoré je povinné pre všetkých zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby, osoby vo vojenskej alebo civilnej službe, ďalej osoby, ktoré sa celodenne starajú o dieťa do šiesteho roku života alebo o dieťa do osemnásteho roku života, ktoré je zdravotne postihnuté. Povinné dôchodkové poistenie sa týka len prvého piliera.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy