Tag dôchodkové sporenie

Dôchodkové sporenie je dobrovoľné dôchodkové sporenie v takzvanom 3. pilieri slovenského dôchodkového systému. Všetky finančné prostriedky účastníkov tohto sporenia spravujú súkromné doplnkové dôchodkové spoločnosti. Účelom takhéto sporenia je zabezpečenie a navýšenie príjmu v dôchodkovom veku.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy