Tag dôchodok

Dôchodok je zabezpečenie, respektíve dávka zo sociálneho poistenia, ktoré poistencovi nahrádza príjem v dôchodkovom veku. Výška dôchodku závisí od počtu odpracovaných rokov, mzdy a iných faktorov počas produktívneho veku života.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy