Tag dohoda o vykonaní práce

Dohoda o vykonaní práce je typ dohody, ktorá zahŕňa vykonanie práce mimo pracovný pomer. Takáto dohoda sa vykonáva písomne a zamestnávateľ ju môže uzatvoriť s fyzickou osobou, ak rozsah práce, ktorú táto dohoda zahŕňa nepresahuje 350 hodín v jednom kalendárnom roku. Tento typ pracovnej dohody upravuje a definuje Zákonník práce.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy