Tag doklady

Doklady sú písomné dokumenty, ktorými sa dokazuje totožnosť konkrétnej osoby alebo existencia nejakého oprávnenia. Doklad vydávajú štátne orgány na základe zákonov, po predložení rodného listu. Medzi takéto doklady patrí občiansky preukaz, vodičský preukaz alebo cestovný pas.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy