Tag doplnkový starobný dôchodok

Doplnkový starobný dôchodok je doplnkové sporenie, ktoré slúži na zhromažďovanie príspevkov od jeho sporiteľov, spracovanie majetku a vyplácanie dávok doplnkového dôchodkového sporenia. Doplnkové dôchodkové sporenie spravujú súkromné spoločnosti. Ich zoznam si môžete pozrieť TU.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy


h