Tag dotácie na stravu

Dotácia na stravu slúži na zabezpečenie výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, ktoré je ohrozené sociálnym vylúčením. O túto dávku môže žiadať zriaďovateľ školy, obec podľa sídla školy, občianske združenie, prípadne aj samotné základné a materské školy v prípade, že sa písomne dohodli so zriadovateľom.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy


h