Tag druhy zdravotného poistenia

Existuje niekoľko druhov zdravotného poistenie. Poznáme verejné zdravotné poistenie, ktoré sa rozdeľuje ešte na dve kategórie a to povinné a dobrovoľné zdravotné poistenie. Druhú skupinu tvorí individuálne zdravotné poistenie. Pod túto kategóriu poistenia by sme mohli priradiť komerčné poisťovne, zmluvné a doplnkové poistenia osôb.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy