Tag dvojité zdanenie

Dvojité zdanenie je pojem, ktorý sa používa pri zdanení príjmov z dvoch alebo viacerích štátov. Napríklad: Ak ste pracovali por roka na Slovensku a pol roka v Českej republike, nesmie sa stať, aby oba tieto príjmy podliehali zdaneniu v oboch štátoch zároveň. Na toto slúžia zmluvy medzi jednotlivými štátmi, ktoré zamedzujú dvojitému zdaneniu.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy