Tag e-mail

E-mail (email, mail, slangovo mejl) je skratka elektronickej pošty. Je to forma komunikácie, respektíve písania, posielania a prijímania správ elektronickou formou. Posiela sa prostredníctvom internetu a e-mailovú schránku poskytuje niekoľko webových domén.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy