Tag ECB

ECB je skratka pre Európsku centrálnu banku. Táto banka predstavuje orgán Európskej únie a je to centrálna banka eurozóny. Jej úlohou je udržovať stabilné ceny vo všetkých krajinách, ktoré používajú euro ako základnú platobnú menu.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy


h