Tag ekonomický cyklus

Ekonomický cyklus je neustály proces v danej ekonomike. Vyjadruje klesanie a stúpanie ekonomiky v jednotlivých fázach. Ekonomický cyklus sa môže rozdeliť na štyri fázy. Prvá fáza je nízky stav, respektíve úplne na nule. Druhá fáza je mierny rast alebo expanzia. Tretia fáza je absolútny vrchol ekonomiky a štvrtá fáza je opäť pokles ekonomických ukazovateľov.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy