Tag evanielická cirkev

Evanielická cirkev je náboženské spoločenstvo, ktoré vzišlo priamo z reformácie v 16. storočí, respektíve vziklo rozvinutím rôznych reformačných impulzov. V užšom zmysle je to Evanielická cirkev augsburského vyznania a pôsobí aj na Slovensku. Túto cirkev nazývajú aj protestantská cirkev.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy

  • Aké sú platy a majetkové pomery v cirkvi?
    Zaujímalo vás niekedy, aké platy dostávajú farári a duchovní v cirkvi? Pre nezainteresovaných a neinformovaných ľudí je predstava o platových podmienkach farárov pomerne skreslená. Na presné mzdové tabuľky a majetok cirkvi sme sa preto pozreli aj my.