Tag exekúcia

Exekúcia, respektíve vykonávacie nariadenie je nútené exekučné vymáhanie peňažnej čiastky od dlžníka pre veriteľa. Táto čiastka môže byť vymáhaná aj prostredníctvom strhávania zo mzdy, zhabaním majetku ale zablokovaní bankového účtu.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy