Tag exekútor

Exekútor vykonáva exekučnú činnosť.  Ide o vymáhanie dlhov a to buď zrážkou z vášho príjmu alebo zabavením časti vášho hodnotnejšieho majetku. Exekútor má pri výkone exekučnej činnosti postavenie verejného činiteľa. Túto činnosť vykonáva nestranne a nezávisle.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy