Tag firma

Označenie firma sa používa v dvoch rôznych významoch. V prvom rade ide o právny význam, kedy sa používa slovné spojenie obchodná firma a teda ide o názov firmy, pod ktorým je zapísaný podnikateľ. Z ekonomického hľadiska sa slovom firma označuje spoločnosť alebo podnik.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy