Tag forward

Výraz forward je vo svete investovania a obchodu používaný pomerne často. Je definovaný ako dohoda, respektíve zmluva medzi dvomi stranami, ktorá ukladá povinnosť kúpiť a predať aktívum v presne definovanom čase v budúcnosti za vopred stanovenú sumu, dohodnutú v súčasnosti. Takáto transakcia sa dohaduje mimo burzy.