Tag futures

Futures je kontrakt, ktorý sa vykonáva na burzách, respektíve na organizovaných trhoch. Môže ísť napríklad o výmenu istej čiastky v hotovosti za dlhový cenný papier, alebo výmenu pevnej čiastky v hotovosti v jednej mene za hotovosť v inej mene, prípadne výmenu za komoditu alebo akciu.