Tag hasiči

Hasičský a záchranný zbor je štátny útvar, ktorý spadá pod Ministerstvo vnútra. Plní úlohy na úseku protipožiarnej ochrany a zasahuje proti požiarom, živelným pohromám, pri autonehodách, hromadných haváriách, pri úniku nebezpečných alebo rádioaktívnych látok a podobne. 

Súvisiace tagy

Súvisiace správy