Tag hľadanie zamestnania

Hľadanie zamestnania v jednoduchosti znamená, že osoba si hľadá pracovné uplatnenie na trhu práce s adekvátnymi platovými podmienkami a pracovným zameraním. Na odborné práce sa ľudia pripravujú aj na strednej odbornej škole.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy