Tag hrubá mzda

Hrubá mzda je peňažná odmena za prácu, ktorej výška má podobu ešte pred zdanením a inými odvodmi. Po zdanení a po odpočítaní všetkých odvodov vznikne takzvaná čistá mzda. Hrubá mzda predstavuje pre zamestnávateľa jednu zo zložiek nákladov na prácu.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy