Tag hypotékové záložné listy

Hypotékové záložné listy sú dlhopisné cenné papiere, ktoré môžu byť podľa zákona vystavené len bankou, a týmto bankám uľahčujú financovanie hypotekárnych úverov. Ich krytie zabezpečujú pohľadávky z hypoték.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy