Tag inflácia

Výraz inflácia je všeobecne definovaná ako cenová hladina tovaru a služieb v ekonomike, ohraničená určitým časovým obdobím. Tiež je možné ju definovať ako zníženie kúpnej sily peňazí. Miera inflácie má na svedomí aj zmeny v cenových hladinách.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy