Tag intenzita práce

Intenzita práce, respektíve pracovnej sily je výraz, ktorý označuje mohutnosť a silu práce, pracovného celku alebo veľkosť práceschopnej skupiny. Toto slovné spojenie môže znamenať aj výkon a silu práce jednotlivca.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy


h