Tag invalidita

Invalidita je definovaná ako strata alebo zníženie pracovnej schopnosti. Väčšinou vzniká v dôsledku vážneho ochorenia alebo úrazu. Za invalidného sa považuje človek, ktorý pre trvalý nepriaznivý zdravotný stav má viac ako 40 % nižšiu schopnosť pracovať.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy