Tag investície do umenia

Investovanie do umenia je stredne riziková investícia. Takýto druh investície spočíva v tom, že pri kúpe umeleckého diela alebo komodity za určitú cenu musí byť aj predpoklad, že cena daného diela bude v budúcnosti o niečo vyššia.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy