Tag investičné certifikáty

Investičné certifikáty sú finančné nástroje, ktoré závisia od vývoja, respektíve hodnoty podkladového aktíva. Môže sa jednať aj o dlžné úpisy, ale nemajú rovnaké právo na dividendu, podiel pri zisku alebo likvidácii spoločnosti, ako je to u iných dlžných úpisov.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy