Tag jednoduché účtovníctvo

Jednoduché účtovníctvo je druh účtovníctva, ktorým sa celkový výnos alebo strata zisťuje jednoduchým porovnaním rozdielu medzi záväzkami a majetkov spoločnosti. Na Slovensku môžu takýto druh účtovníctva používať podnikatelia nezapísaný v obchodnom registri, občianske združenia, cirkev, náboženská spoločnosť a podobne.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy