Tag katolícka cirkev

Katolícka cirkev je náboženské spoločenstvo, ktoré má v čele rímskeho pápeža, čiže zástupcu Ježiša Krista na zemi. Na Slovensku sú dva obrady tejto cirkvi, Rímskokatolícka cirkev a Gréckokatolícka cirkev.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy

  • Aké sú platy a majetkové pomery v cirkvi?
    Zaujímalo vás niekedy, aké platy dostávajú farári a duchovní v cirkvi? Pre nezainteresovaných a neinformovaných ľudí je predstava o platových podmienkach farárov pomerne skreslená. Na presné mzdové tabuľky a majetok cirkvi sme sa preto pozreli aj my.