Tag kaucia

Kaucia pri nájomnom bývaní je suma peňazí, ktorá je za istých podmienok aj vratná. Prenajímateľovi slúži ako finančná záruka v prípade, že nájomca vo väčšej miere poškodí zariadenie bytu alebo samotná nehnuteľnosť.

h