Tag kolektívne investovanie

Kolektívne investovanie sa môže vyskytovať v podielovom fonde alebo akciovej spoločnosti. V prípade akciovej spoločnosti ide o súhrn peňažných prostriedkov od verejnosti vydávaním akcií a následné investovanie na základe výnosnej stratégie v prospech vlastníkov akcií. V prípade podielových fondov je to súhrn finančných prostriedkov od verejnosti, prostredníctvom vydávania podielových listov a následného strategického investovania s výhodným výnosom v prospech vlastníkov podielových listov.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy