Tag konateľ

Konateľ je označenie pre osobu, respektíve štatutára obchodnej spoločnosti, ktorý má povinnosti voči firme, obchodným partnerom, úradom a aj zamestnancom. Konateľ je zároveň výkonný orgán spoločnosti, ktorý má povinnosť, respektíve právo konať a riadiť spoločnosť v súlade s jej záujmami.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy