Tag korporátne dlhopisy

Korporátne dlhopisy, respektíve podnikové dlhopisy sú dlhopisy, ktorých eminentom je obchodná spoločnosť alebo korporácia. Cieľom takejto emisie je získať finančné prostriedky na nejakú činnosť. Ich rizikovosť je rôzna a od jeho výšky sa odvíja aj veľkosť úroku.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy