Tag leasingová splátka

Leasingová splátka je druh klasickej splátky, ktorou sa mesačne spláca leasing auta. Výška tejto splátky sa dohaduje zmluvne a závisí od hodnoty predmetu leasingu, výšky akontácie a celkovej doby splácania.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy