Tag letenka

Letenka je oficiálny cestovný doklad, ktorý slúži ako potvrdenie pre personál letiska o nároku na prepravu cestujúceho a jeho batožiny. Spravidla obsahuje čas odletu, miesto v lietadle, osobné údaje, prípadne aj začiatok a cieľ cesty. Letenku vydáva cestovná kancelária alebo letecká agentúra.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy