Tag majetok

Majetok je súbor hnuteľných, nehnuteľných, hmotných a nehmotných vecí, ktoré vlastní fyzický alebo právnická osoba. Ide o súhrn všetkých statkov, s ktorými môže ich vlastník voľne nakladať a ktorými môže ručiť za svoje prípadné záväzky.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy