Tag materská

Materská dovolenka je jednou z položiek sociálneho poistenie. Nárok na materskú dovolenku majú ženy, ktoré boli nemocensky poistené, respektíve platili odvody do sociálnej poisťovne najmenej 270 dní v čase posledných dvoch rokov pred pôrodom.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy