Tag menové trhy

Menový trh je trh peňažných prostriedkov v rôznych menách, respektíve nákup finančných prostriedkov jednej meny za predaj finančných prostriedkov v inej mene. Dôležitým prvkom, s ktorým sa na tomto trhu obchoduje je menový kurz.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy