Tag minimálna mzda

Minimálna mzda je najnižšia mzda, ktorú podľa zákona musí poskytovať zamestnávateľ zamestnancovi. Táto hranica minimálneho zárobku chráni zamestnanca pred zamestnávateľom, nakoľko na ňu má zamestnanec právo bez ohľadu na jeho pracovné zaradenie.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy