Tag minimálny vymeriavací základ

Minimálny vymeriavaci základ sa týka povinne nemocensky poistenej osoby, povinne dôchodkovo poistenej SZČO osoby, dobrovoľne nemocensky poistenej osoby, dobrovoľne dôchodkovo poistenej osoby a dobrovoľne poistenej osoby v nezamestnanosti. Jeho výška je mesačne najmenej 50 % jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu za celý kalendárny rok, ktorý o dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa poistné platí.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy