Tag motorové vozidlo

Motorové vozidlo, respektíve automobil je dopravný prostriedok, ktorý na svoj pohyb využíva jeden z druhov motorov a používa sa na prepravu ľudí, zvierat alebo materiálu. Môže byť používané na verejnej komunikácií alebo v teréne, respektíve na lesných cestách. Motorové vozidlo môže byť predmetom havarijného poistenia alebo PZP.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy