Tag mzda

Mzda je definícia na peňažnú odmenu, ktorú dostanete za prácu. Táto však musí byť zmluvne alebo ústne dohodnutá a mzda musí byť jedným z bodov v tejto dohody. Na Slovensku sa mzda definuje ako odmena za prácu v súkromnom alebo verejnom sektore.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy