Tag nájomná zmluva

Nájomná zmluva je formálny dokument, kde vystupujú dve zmluvné strany. Na jednej strane je prenajímateľ, ktorý poskytuje nehnuteľnosť na prenájom. Na druhej strane je nájomca, ktorý bude mať danú nehnuteľnosť prenajatú. Zmluva musí obsahovať mená, adresy, rodné čísla, výšku nájmu, dobu prenájmu a iné dohodnuté podmienky.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy


h