Tag nájomné

Nájomné je označenie pre mesačnú finančnú čiastku, ktorú je nájomník povinný zaplatiť prenajímateľovi. Výška tejto sumy sa dohaduje zmluvne ešte pred začiatkom prenájmu a môže byť navýšená aj o poplatky na energie, internet a televíziu.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy