Tag nájomník

Nájomník je jedna zo strán zmluvného vzťahu, ktorým je prenájom akejkoľvek nehnuteľnosti. Nájomník musí dodržovať body, ktoré zmluva obsahuje. Dodržovať mesačné platby nájomného a užívať nehnuteľnosť tak, aby nedošlo k jej väčšiemu poškodenie.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy