Tag NBS

NBS je skratka pre Národnú banku Slovenska. Je to centrálna banka na území Slovenska a je nezávislou inštitúciou, ktorej úlohou je udržiavanie cenovej stability vo vnútri štátu. Jednou z jej úloh je aj vykonávanie dohľadu a kontroly nad finančným trhom na Slovensku.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy