Tag nezdaniteľná časť základu dane na manželku

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku je zvýhodnenie, ktoré si môže manžel uplatniť pri svojej daňovej povinnosti. Ak manželka nemá žiadne alebo len veľmi nízke príjmy, manžel si môže uplatniť zníženie základu dane.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy