Tag nominálna hodnota úroku

Nominálna hodnota úroku je sadzba, ktorá je obvykle stanovená najmä v úverových zmluvách. Je vyjadrená v percentuálnej hodnote a je to časť dlhu, ktorú musí klient zaplatiť spolu s požičanou sumou. Môže predstavovať aj časť hodnoty výnosu pri ľubovoľnom sporení.